Çerez Örnek

OYUNLARLA BİLGİSAYARSIZ KODLUYORUM- KASIM DÖNEMİ

PROGRAM BİLGİLERİ 

PROGRAM ADI

OYUNLARLA BİLGİSAYARSIZ KODLUYORUM

PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN UNVANI ADI SOYADI

Araş. Gör. Dr. Beril Ceylan

ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü

YAŞ GRUBU 

7-10

KONTENJAN (max:       min: )

20 / 8

PROGRAMIN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN

Eğitim Fakültesi Derslikleri, 1. Kat, Bilgisayar Laboratuvarı 50

21 Kasım 2019

13.30 – 16.30

TEL

3734412

E-POSTA 

beril.ceylan@ege.edu.tr

İŞ ADRES

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü

AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI 

Bilgisayarsız kodlama (unplugged coding), çeşitli kart oyunları ve fiziksel etkinlikler yardımı ile çocuklara bilgisayar kullanmadan kodlama eğitimi vermekte kullanılan teknikler bütünü olarak tanımlanabilir.
Bilgisayarsız kodlama ile özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin iletişim, problem çözme, algoritmik düşünme, psiko-motor vb. becerileri geliştirmesi hedeflenmektedir. Bilgisayarsız kodlama etkinlikleri bireysel veya grup şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Kurs içeriğinde ilk olarak öğrencilere problem çözme süreçlerinden bahsedilecektir. Arkasından farklı problem durumunu içeren etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi dersliklerinde verilecek eğitim süresi bir yarım gün yüz yüze olarak planlanmıştır. Eğitim süresince, bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ile öğrencilerin teknoloji kullanmadan, fiziksel aktiviteler ile eğlenerek iletişim, problem çözme, algoritmik düşünme, psiko-motor vb. becerileri geliştirmesi hedeflenmektedir. Eğitime başvuru için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. 7-10 yaş arası tüm çocuklar eğitime katılabilir.

EĞİTİM ÜCRETİ

80 TL (EGE Personeli için 64 TL)


BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ