Çerez Örnek

Amaçlar ve Faaliyet Alanları

AMAÇLAR VE FAALİYET ALANLARI

  • 6-18 yaş aralığındaki öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırarak bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak
  • Üniversitedeki öğretim elemanlarının, verdikleri eğitimlerle toplumla daha iç içe olmalarına yardımcı olmak ve üniversite-toplum işbirliğine katkıda bulunmak
  • Öğrencileri üniversite ortamı ile tanıştırmak ve çeşitli meslek dalları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  • Öğrencilere sınıf dışı ortamlarda öğrenme şansı vermek
  • Okul yönetimi ve velilerin talep ettikleri konularda eğitim programları hazırlamak
  • Ulusal ya da uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, konferans, çalıştay, seminer vb. toplantılar düzenlemek ve projeler yürüterek ilgili alana katkıda bulunmak.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ