Çerez Örnek

Tarihçe

TARİHÇE

‘Çocuk Üniversitesi’ adı altında Avrupa’da bazı üniversiteler çocuk eğitim merkezleri açmaya 10 yıl önce başlamışlardır. Bu merkezlerde genellikle akademisyenlerin çocuklarla yürüttüğü, ders, çalıştay ve gösteri etkinlikleri düzenlenmektedir. 7-14 yaş aralığıyla düzenlenen bu etkinlikler yoluyla hem çocuklar akademik ortamla tanışmakta hem de bu çocukların eğitim anlamında ihtiyaçları belirlenmektedir. Etkinlikler okul saatleri dışında ya da içinde, yaz okulları ya da bilim okulları şeklinde her alanda yürütülebilmektedir. Avrupa’da bulunan Çocuk Üniversitelerini bir ağda buluşturmak amacıyla 2001’de ‘European Children’s Universities Network (EUCUNET)’ ağı oluşturulmuştur. Bu oluşumun çabalarıyla Haziran 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde Çocuk Üniversitesi Çalıştayı düzenlenmiştir. Yapılan çalıştayın sonucunda bu tür merkezlerin aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda faydalı olduğu vurgulanmıştır:

Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini ve üniversite ile toplum arasındaki etkileşimi arttırmak, çocukların, herhangi bir alanla ilgili üniversitede o alanda çalışan bilim insanları aracılığıyla eğitim almalarını ve ilgili meslek dalları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çocukları meraklı olmaya ve eleştirel düşünmeye sevk etmek ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşunun YÖK tarafından onaylandığı 13 Şubat 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Merkezimizde yürütülecek olan çalışmalar üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğretim üyelerinin 6-18 yaş grubu çocuklar için bilim, kültür, sanat, spor konularında etkileşimli eğitim vermeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu eğitimler çocukların bilime karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayacak, bilim ve üniversitenin ne olduğu konusunda farkındalık yaratacaktır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ