Çerez Örnek

DİJİTAL OKURYAZARLIK

PROGRAM BİLGİLERİ

Program Adı:

DİJİTAL OKURYAZARLIK

Program Koordinatörünün Ünvanı Adı Soyadı:

Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa

Arş. Gör. Elçin Akçora As

 

Üniversite, Fakülte ve Bölümü:

 

Ege Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 

Yaş Grubu:

 

9 – 14 Yaş Aralığı Gençler ve Ebeveynleri

 

Kontenjan:

 

Min: 7 Kişi

Max: 20 Kişi

Programın Yapılacağı Gün Ve Saat:

26 Haziran 2019

Çarşamba Günü

Saat: 13.30 – 15.30  

 

Adres ve İletişim Bilgileri:

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 50. Yıl Köşkü Bornova – İzmir

E-Posta:

alev.parsa@ege.edu.tr

akcoraelcinn@gmail.com

AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI

Günümüzde teknolojik ürünlere ulaşma ve bunları kullanma imkânı hızla artmaktadır. Dünyada 4 milyar, Türkiye’de ise 54 milyon kişinin aktif şekilde internete erişim sağladığı bilinmektedir. Son verilere göre Türkiye’de çocuklar bilgisayar kullanmaya ortalama 8, internet kullanımına 9, cep telefonu kullanmaya ise ortalama 10 yaşında başlamaktadır. Dijital teknolojiler bireyler için pek çok imkân ve kolaylık sağlarken, çeşitli tehdit ve tehlikelerin doğuşuna da zemin hazırlamaktadır. Dijital platformlarda kişisel bilgilerin ticari amaçlarla kullanılması, özel hayatın ifşa edilmesi, çocukların dijital teknolojilere bağlı bireyler haline gelmeleri ve bunun sonucunda toplumsal yaşamdan soyutlanmaları, yalnızlaşmaları; yanı sıra siber zorbalığa maruz kalmaları, dijital oyunların şiddet dolu anlatı yapısıyla sanal evrende kuşatılmaları ve yaratıcılıklarının sınırlanması bu tehlikelerden en bilinenleridir.  Bu durum dijital dünyadan gelebilecek tehlikeler konusunda hem çocukların hem ebeveynlerin daha bilinçli hareket etmelerini zorunlu kılmıştır. Eğitimin amacı ve öğrenme çıktıları:

  • Anne-baba olmanın gitgide zorlaştığı günümüz dijital dünyasında ebeveynlerin çocuklarıyla olan dijital fark ve farklılıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak,
  • Hem çocuklara hem ebeveynlere dijital teknolojilerden gelen yoğun mesajları çözümleme ve anlamlandırabilme yetkinliği kazandırmak,
  • Dijital teknolojileri doğru, güvenli ve yetkin kullanmanın ipuçları hakkında bilgi sahibi edindirmek,
  • Çocukların aileleriyle birlikte dijital dünyada tüketici değil, üretici bireyler olmaları konusunda bilinçlenerek içerik üretimlerine yardımcı olmak,
  • Bu amaçlar doğrultusunda dijital birer okuryazar olmanın yetkinliklerinin öneminin farkına varmak.

PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

Birçok ebeveyn çocuklarını korumak adına dijital teknolojiler konusunda yanlış bilinç geliştirmektedir. Kimi aileler çocuklarının bilgisayar, cep telefonu vb. aygıtlara erişimlerine yasaklar koyarken, kimileri ise çeşitli internet filtreleri aracılığıyla çocuklarını denetim altında tutmaya çalışmaktadır. Bu durum ailenin sosyal yaşam ortamında iletişim kopukluğuna yol açmaktadır. Ebeveynlerin dijital teknolojilere yeterince hâkim olamamaları, sadece yasaklar koyarak çocuklarını koruyabilecekleri düşüncesi, çocukların ise ebeveynlerinde gördükleri yetersiz dijital kültür bilgisi ve yasaklayıcı tavrın üzerlerinde yarattığı olumsuzluklar pek çok sorunun kaynağını da oluşturmaktadır.

Tek günlük planlanan Dijital Okuryazarlık eğitim semineri ebeveyn-çocuk ilişkisi bağlamında daha sağlıklı bir iletişim kurmak ve ailelerin rol model olması adına çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri farklı bir içerik sunmaktadır. Dijital teknolojiler aracılığıyla gelebilecek tehdit ve tehlikeler, bunlarla baş etme stratejileri ve ebeveyn-çocuk ilişkisinde teknolojinin önemi, yeri üzerine dijital kültüre özgü değerler katılımcılarla interaktif şekilde işlenmektedir.   

EĞİTİM ÜCRETİ

Bir yetişkin ve bir çocuk 100 TL  (Ege Personeli için 80 TL)

     

BAŞVURU IÇIN TIKLAYINIZ.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ