Çerez Örnek

Lego Boost İle Robotumu Tasarlıyorum

 

PROGRAM BİLGİLERİ

PROGRAM ADI

LEGO BOOST İLE ROBOTUMU TASARLIYORUM

PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI

Doç. Dr. Tarık Kışla

ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü

YAŞ GRUBU

8-12

KONTENJAN (max:       min:      )

6:10

PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN

Eğitim Fakültesi Teknoloji Sınıfı

01-05 Temmuz 2019

 09:00-12:00

TEL

3734412

E-POSTA

tarikkisla@gmail.com

İŞ ADRES

E.Ü. Eğitim Fakültesi Bornova/izmir

AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI

 

Ege Üniversitesi Eğitim fakültesinde verilecek eğitimin süresi 5 yarım gün yüz yüze olarak planlanmıştır. Eğitim süresince, öğrencilerin küçük gruplar (2-4 kişi) halinde Lego Boost setini kullanarak bir robot oluşturacak, temel komutları örneklerle uygulayarak öğrenecek ve robot üzerindeki sensörleri kullanarak kendilerine verilen görevleri gerçekleştireceklerdir. Eğitime başvuru için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. 8-12 yaş arası tüm çocuklar eğitime katılabilir. Aşağıda ayrıntılı eğitim planı verilmiştir.

  1. Gün: Lego boost ile tanışma, ilk prototipin hazırlanması ve kodlanması
  2. Gün: Lego boost Robotlarından verbie’nin tasarımı
  3. Gün: Lego boost Robotlarından verbie’nin tasarımının tamamlanması. Temel algoritma bilgilerinin sunulması
  4. Gün: Robot ile kodlama uygulamaları
  5. Gün: Robot ile kodlama uygulamaları, yarışmalar, katılım sertifikalarının sunulması

PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

Problem çözme becerisi, geçmişte olduğu gibi 21. yüzyılında önemli becerileri arasındadır. Bireylerde problem çözme becerisi, özellikle küçük yaşlarda verilecek eğitimler ile geliştirilebilir. Günümüzde bu beceriyi geliştirmek için öğrenciler kodlamaya yönlendirilmektedir. Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılma sürecidir. Kodlama süreçleri, bireylere; problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, problem çözme odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırır. Fakat kodlama süreçleri genellikle soyut süreçlerdir. Bu nedenle kodlama süreçlerinin çıktılarının somutlaştırılması amacı ile robotlar işe koşulmaktadır. Bu şekilde kodlama süreçleri daha eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirilmektedir. Eğitimimizde 8-12 yaş arası öğrencilerin Lego Boost setleri kullanarak eğlenceli ve öğretici bir kodlama eğitimi ile problem çözme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM ÜCRETİ

350 TL (Ege Personeli İçin 280 TL)

       

 

BAŞVURU IÇIN TIKLAYINIZ.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ