Çerez Örnek
EGECEM

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) 

Kuruluşunun YÖK tarafından onaylandığı 13 Şubat 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Merkezimizde yürütülecek olan çalışmalar üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğretim üyelerinin 6-18 yaş grubu çocuklar için bilim, kültür, sanat, spor konularında etkileşimli eğitim vermeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu eğitimler çocukların bilime karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayacak, bilim ve üniversitenin ne olduğu konusunda farkındalık yaratacaktır.

EGEÇEM'in amaçları ve faaliyet alanları:

  • 6-18 yaş aralığındaki öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırarak bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak
  • Üniversitedeki öğretim elemanlarının, verdikleri eğitimlerle toplumla daha iç içe olmalarına yardımcı olmak ve üniversite-toplum işbirliğine katkıda bulunmak
  • Öğrencileri üniversite ortamı ile tanıştırmak ve çeşitli meslek dalları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  • Öğrencilere sınıf dışı ortamlarda öğrenme şansı vermek
  • Okul yönetimi ve velilerin talep ettikleri konularda eğitim programları hazırlamak
  • Ulusal ya da uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, konferans, çalıştay, seminer vb. toplantılar düzenlemek ve projeler yürüterek ilgili alana katkıda bulunmak.
  •  


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ