İŞARET DİLİ 2 (11-18 yaş)

İŞARET DİLİ 2 (11-18 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ (200TL)
PROGRAM ADI İŞARET DİLİ 2
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI YARD. DOÇ. DR. PELİN PİŞTAV AKMEŞE
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ EGE ÜNIVERSITESI -EĞITIM FAKÜLTESI ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 2. GRUP 11-18 YAŞ
KONTENJAN (max:       min:      ) 10-15
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN EĞITIM FAKÜLTESI DERSLIKLERI

2. Grup: 19-23 Haziran 2017 (10.00-12.30)

TEL-CEP TEL 0 232 311 41 97

0 232 373 44 12

E-POSTA pelinakmese@gmail.com
İŞ ADRES EGE ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI ÖZEL EĞITIM BÖLÜMÜ
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI
1.GÜN
Türk İşaret Dili
İşaret dilinin genel özellikleri
2.GÜN
Türk İşaret Dili Alfabesi
Türk İşaret Dili Sayılar
Günlük yaşamda alfabe ve sayıların kullanımına yönelik iletişim uygulamaları
3.GÜN
Türk İşaret Dili Aile kavramları
Türk İşaret Dili Renkler
Günlük yaşamda iletişimde aile kavramları ve renklerin kullanımına yönelik iletişim uygulamaları
4.GÜN
Türk İşaret Dili Fiiller
Türk İşaret Dili Sıfatlar
Günlük yaşamda iletişimde filler ve sıftaların kullanımına yönelik uygulamalar
5.GÜN
Türk İşaret dili ile şarkı sunumu
Programın İçeriğini Açıklayıcı Yazı
Doğal insan dilleri, işitsel-ses yolunu kullanan konuşma dilleri ve görsel-jest yolunu kullanan işaret dilleri olmak üzere ikiye ayrılır. Hem somut hem soyut kavramları içeren işaret dilleri, konuşma dilleri gibi dilbilgisel kuralları bulunmakla beraber karmaşık ve zengin bir yapıya sahiptirler. Türk İşaret Dili (TİD) Türkiye’deki işitme engelli bireylerin kullandığı, görsel ve jestsel biçime dayalı bir dildir.
Kurs kapsamında çocuklar Türk İşaret Dili ile ilgili pratik uygulamalar yaparak temel işaret dili kavramlarını ve bunların günlük iletişimde nasıl kullanabileceklerini öğreneceklerdir.
Kurs boyunca eğitimci tarafından verilen ortak temalarla çocuklar tarafından işaret dilinin günlük iletişim amacıyla kullanımına yönelik uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.
Amaçları:
Çocukların işaret dili hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak
Çocukların işitme engelli bireyler ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak
Çocukların günlük yaşamda kullanılan temel işaretleri öğrenmelerini sağlamak
Çocukların işitme engelli bireylerle iletişim kurabilecek temel iletişim becerilerini kazanmalarını sağlamak
İşaret jest ve beden dili kullanımı ile iletişim becerilerini geliştirmek

 

Bir cevap yazın