2016/2017 Eğitimlerimiz

BEYNİN İŞLEVSEL ANATOMİSİ 1 (12-18 yaş)

 

PROGRAM BİLGİLERİ   (450 TL)

PROGRAM ADI Beynin İşlevsel Anatomisi I
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ E.Ü. Tıp Fak. Anatomi Anabilim Dalı
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 12-18
KONTENJAN (max:       min:      ) 10-15
PROGRAMIN YAPILACAĞI ZAMAN/YER Anatomi Anabilim Dalı

12-16 Haziran 2017/10:30-12:00/13:00-15:00 Saatleri arasında (5 Günlük eğitim)

TEL 0232 339 39 80

0232 373 44 12

E-POSTA Lokman.ozturk@ege.edu.tr
İŞ ADRES E.Ü. Tıp Fak. Anatomi Anabilim Dalı

 

AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI

 

1-      İntrauterin Yaşamda Beyin 2- Yenidoğanda Beyin ve İşlevleri(0-3 yaş) 3- Okul Öncesi Dönemde Beyin ve İşlevleri (3-6 yaş) 4- Puberte ön esi dönemde beyin ve işlevleri (6yaş-Puberte başlangıcı) 5- Puberte döneminde beyin ve işlevleri (12-18 yaş) HER KONU 2 DERS SAATİ TEORİK 2 DERS SAATİ MAKETLER ÜZERİNDE PRATİK (BİR GÜN)
PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

 

 

 

Bilimsel uğraşılar ilgi, istek, ve sabır gerektirir. Bu kurstaki konular, tıbbın ve biyolojinin en ağır ve karmaşık alanları ile ilgilidir. Bu sebeple, bu kurslara katılan kişilerin bilime duyulan saygı çerçevesinde, kurstaki konular anlayabilmek için ilgiyle, sakince ve sabırlıca izlemesi  gerekmektedir. İnteraktif katılımı sağlamak da amaçlarımızdan birisidir, kurs programındaki konular popüler bilim metodolojisi üzerine kurgulanmıştır. Daha önceki deneyimlerimiz bu uyarıyı gerektirmektedir

Doğum biyolojiktir, bebek, psikolojik ve düşünsel olgunluktan önce doğmuştur (Neoteni). Anne karnında gerçekleşen bebeğin yoğun gelişimine rağmen, doğum sırasında, bebek beyninin özellikle otonomik  kısmı (Mekanik Akıl) işlevselliğe sahiptir. Cortex cerebri henüz organize olmadığı için, bebeğin bir düşüncesi yoktur. Bu nedenle de bebek tamamlanmamış, olgunlaşmamış yalnızca gelişme potansiyeli bakımından zengin bir beyinle doğmaktadır; beynin bu gelişme potansiyeli üzerinde çevre faktörlerinin olumlu veya olumsuz yönde çok önemli bir etkiye sahip olduğunu yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir. Bu programın özeti, aynı kişinin, dünya algısı, dolayısıyla da davranışları, değişik yaşlarda birbirinden oldukça farklıdır. Bu farklılığın boyutlarını bireyin dünyayı anlamasını sağlayan mevcut beyinin, organik gelişim evresi belirler.

 

 

ÖYKÜLERLE TEMEL EKONOMİ OKUR YAZARLIĞI (6-9 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ (60TL)
PROGRAM ADI Öykülerle Temel Ekonomi Okur Yazarlığı
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 6 – 9
KONTENJAN (max:       min:      ) Max:20   Min: 10
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN Eğitim Bilimleri Fakültesi 

12 – 13 Haziran 15.00 – 17.00(2 günlük)

TEL-CEP TEL 0232 373 44 12
E-POSTA burcu.turkcan@ege.edu.tr
İŞ ADRES Ege Üniversitesi İİBF A Blok İktisat Bölümü 3. Kat Bornova İzmir
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI
1)     Üretim ve Tüketim Kavramları

 

 

2)     Tüketici Faydası ne demektir?

 

 

3)     Para Nedir?

 

4)     Fiyat, Gelir ve Bütçe Kavramları

 

5)     Tasarruf Nedir?

 

6)     Zenginlik, Fakirlik ve Servet Kavramları

 

7)     İşsizlik Kavramı

1)     Öykülerle örneklendirerek üretim ve tüketim kavramlarının anlatılması.  Üretici ve tüketicilerin kimler olduğunun kavratılması.

Öyküler: 1. Pinokyo

2. Lokum Yenilik Peşinde

 

2)     Genel fayda ve marjinal (ek) fayda kavramlarının öykülerle anlatılması

Öykü: Poşmak’ın Bal Sevgisi

 

3)     Paranın ne olduğu, paranın icadından önce alışverişin nasıl yapıldığı, paranın icadı ve paranın değeri konularının öykülerle ve görsellerle anlatılması

Öyküler ve Kaynaklar: 1. Meraklı Minik Dergisi (Para temalı sayı)

2. Kaybolan Yüzük Hikayesi

3. Nasreddin Hoca: Parayı Veren Düdüğü

Çalar

4)     Fiyat, Gelir ve Bütçe kavramlarının tartışılması ve öykülerle öğrenilmesi

Öyküler: 1. Levent ve Yeni Bisikleti

2. Uçan Harçlık

 

5)     Tasarrufun ne anlama geldiği ve bütçe / gelir ile tasarruf ilişkisinin öykülerle kavratılması

Öyküler: 1. Küçük Nasreddin: Muhtaç Olmamak İçin

2. Tutumlu Kız Hikayesi

 

6)     Zenginlik, Fakirlik ve Servet kavramlarının konuşulması ve öykülerle örneklendirilerek anlatılması

Öyküler: 1. Çıplak Ayaklı Futbolcu (Muzaffer İzgü)

2. Küçük Prens – Bölüm 13

 

7)     İşsizlik ve işsizliğin yol açacağı olumsuzluklar anlatılarak çalışmanın ve üretmenin gelir ve servetle ilişkisinin anlatılması. Çalışmanın önemi ve gerekliliği üzerinde durulması.

Öyküler:  1. Karagöz Balıkçı

2. Ağustos Böceği ile Karınca Masalı

PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

 

 

Bu program ile 6 – 9 yaş arası çocukların ekonomideki en temel kavramlara dair bilgi ve farkındalık sahibi olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Günlük hayatlarında hepsinin karşılaştığı, duyduğu ve kullandığı terim ve kavramların aslında ne anlama geldiklerinin kavratılması esastır. Bu sayede eğitimi alan çocukların üretim, tüketim, fayda, para, fiyat, gelir, bütçe, tasarruf, zenginlik, fakirlik, servet ve işsizlik kavramlarını yaşlarına uygun düzeyde öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Kavramların akılda kalıcılığının sağlanması için ise söz konusu yaş grubuna uygun öyküler ve masallar anlatılarak ders programı desteklenecektir.

BAŞVURU

ÇİLEKTEN DNA ELDESİ (7-12 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ (90TL)
PROGRAM ADI Çilekten DNA Eldesi
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Prof.Dr. Şenay ŞANLIER
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 7-12
KONTENJAN 10-20
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

20 Haziran 2017 13:00-17:00 (Bir günlük eğitim)

TEL 0232 311 23 23

0232 373 44 12

E-POSTA senay.sanlier@ege.edu.tr
İŞ ADRES Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Bornova-İzmir
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI (gün ve saat belirtiniz, gerekli olursa satır ekleyiniz)
20 Haziran 2017 13:00-17:00 Laboratuvar-Uygulama
PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

(İnternet sayfasında görüntülenecektir. Gerektiği kadar içerik eklenebilir.)

 

 

DNA tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetic talimatları taşıyan nükleik asitlerdir. Canlının vücut şekli, göz rengi, saç rengi, her organa ait iş bölümü ve bu organların çalışma düzenleri, hücre içinde üretilmesi gereken proteinlerin kodları, kontrolleri gibi canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekenler DNA üzerinde kodlanmıştır. DNA’ nın çilekten eldesi deneyle gerçekleştirilerek DNA nın önemi deneyle anlatılacaktır.

BAŞVURU

MONOTİP VE KOLOGRAFİ BASKI UYGULAMALARI (10-16 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ(300TL)
PROGRAM ADI Monotip ve Kolografi Baskı Uygulamaları
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Doç.Dr.Dizar Ercivan Zencirci
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ EÜ. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 10-16
KONTENJAN (max:       min:      ) Max:10        min: 5
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

12-15 Haziran 2017 09:30-13:00 (4 günlük eğitim)

TEL-CEP TEL 0232 311 37 99

0232 373 44 12

E-POSTA dizar.ercivan.zencirci@ege.edu.tr/ dizarzencirci70@gmail.com
İŞ ADRES Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 35040 Kampüs Bornova İzmir
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI
12-15 Haziran / saat: 09:30-13:00

 

Monotip  baskı tekniği ile baskıresim uygulaması

Kolografi baskı tekniği ile baskıresim  uygulaması

PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

 

 

– Baskı teknikleri ile ilgili bilgilendirme.

– Monotip ve Kolografi baskı teknikleri hakkında bilgilendirme ve örnek resim incelemeleri.

– İki farklı teknik ile baskıresim uygulamaları yapmak.

 

 

Monotip baskı: Düz bir yüzeyde boya ile farklı teknik uygulama ve malzeme ile yapılan resmin kağıda alınan baskı resim tekniğidir.

Kullanılacak malzemeler: Cam veya muşamba levha, akrilik boya veya parmak boyası, kağıt, merdane, fırça vb.

 

Kolografi baskı: baskıya uygun farklı malzemelerin aynı kalıp üzerinde bir araya getirilmesi ile oluşan dokusal zenginliği yüksek; üzerinde hem alçak hem de yüksek baskının özelliklerini barındıran deneysel bir baskıresim tekniğidir.

Kullanılacak malzemeler: Mukavva, israil tutkalı, baskı için kağıt, farkl dokularda kağıt, ip, kumaş, dantel, tüy, yaprak, torba, alüminyum  folyo, kum gibi yapay ve doğal pek çok obje, doku vermek için kullanılan nesneler.

 

 

 

HAREKET/DANS EĞİTİMİ (6-9 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ (200TL)
PROGRAM ADI HAREKET / DANS EĞİTİMİ
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Yrd.Doç.Dr.Füsun AŞKAR
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi DTM Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 6-9
KONTENJAN (max:       min:      ) Minimum 10, Maksimum 12 kişi
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN Eğitim Fakültesi Derslikleri

19-23 Haziran 2017 13:00-14:30 (5 Günlük eğitim)

TEL-CEP TEL 0232 311 13 80

0232 373 44 12

E-POSTA fusunaskar@gmail.com
İŞ ADRES Ege Üniversitesi DTM Konservatuvarı THO Bölümü Bornova-İzmir
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI
19.06.2017          13.00-14.30  1. Tanışma / hareketi algılama ve uygulama başlangıç çalışmaları
20.06.2017          13.00-14.30    2. Uygulama: duyular ve bedensel hareketler
 21.06.2017         13.00-14.30    3. Uygulama: müzik eşlikli koordinasyon çalışması
22.06.2017          13.00-14.30   4. Uygulama: müzik eşlikli yaratıcılık çalışması
23.06.2017          13.00-14.30   5. Dans uygulamaları
PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI
 

Hareket/dans ve müzik eğitimi çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal bütünlüğünün sağlanmasında önemlidir. Bu program beden ve zihin koordinasyonunun gelişimine, hareketi algılama ve uygulama kapasitesini geliştirmeye yönelik uygulamalar içermektedir. Harekette yaratıcı potansiyelin açığa çıkarılması, biyolojik ritmin dış uyaranla birlikte kullanılmasına dolayısıyla dans becerisinin gelişimine sebep olacaktır. Bu eğitim programında çocukların bedenini tanıma, müzik eşliğinde bedensel ifadelerin kontrolü, eş güdüm kazanımı çalışılacaktır. Programın sonunda çocuğun psiko-motor gelişime katkı sağlanmış olacaktır.

 

 

Program Öncesinde Öğrenciden Getirilmesi İstenen Malzemeler

 

–          Hareket etmeye uygun kıyafet ve ayakkabı

–          Su

 

 

 

SOSYAL LATİN DANSLARI (SALSA,BACHATA,MERENGUE)(10-14 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ (250TL)
PROGRAM ADI Sosyal Latin Dansları(Salsa,Bachata,Merengue) Eğitimi

 

PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Arş.Gör.İdris Ersan KÜÇÜK

 

ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi DTM Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 10-14
KONTENJAN (max:       min:      ) 6-16
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN Eğitim Fakültesi Derslikleri
 14-23 Haziran 2017 15:00-17:00 (8 günlük eğitim)
TEL-CEP TEL 0 232 373 44 12
E-POSTA idrisersankucuk@gmail.com
İŞ ADRES Ege Üniversitesi DTM Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Bornova İZMİR
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI
14 Haziran 2017                  15:00-17:00 1.     Tanışma / Temel adım çalışması, dansın duygusal bileşenleri ve kültürel geçmişinin anlatımı

 

15 Haziran 2017                  15:00-17:00 2.     Uygulama: Temel adımla eşli dans ve yer değişim uygulaması
16 Haziran 2017                  15:00-17:00 3.     Uygulama: Eşli ve bireysel dönüş çalışmaları
tatil 4.      
19 Haziran 2017                  15:00-17:00 5.     Uygulama: Müzik eşlikli koordinasyon çalışması
20 Haziran 2017                  15:00-17:00 6.     Uygulama: 4 Ölçüden oluşan kombinasyon uygulaması

 

21 Haziran 2017                  15:00-17:00 7.     Uygulama: 8 Ölçüden oluşan kombinasyon uygulaması
22 Haziran 2017                  15:00-17:00 8.     Uygulama: Dans çeşitliliği ve koreografi uygulaması
23 Haziran 2017                  15:00-17:00 9.     Uygulama: Koreografi uygulaması

 

PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

 

               Sosyal Latin Dansları eğitiminde katılımcılar, Küba, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti gibi Latin Amerika ülkelerinin temel dans hareketlerini öğreneceklerdir. Sosyal Latin dansları, yerel özelliklerine ek olarak evrensel beğenilere dayalı değişimler göstermiş ve dünyada yaygın bir sosyalleşme aracı olmuştur. Program içeriği eşli danslardan oluşması itibari ile medeni toplumlarda kadın-erkek ilişkileri ve salon adabı üzerine bir görgü içermektedir. Sosyal Latin Danslarının yapısal özelliklerine dayalı olarak kişide özgüven hissini uyandırıcı ve kendini dans yoluyla kısmen ifade edebilme becerisini geliştirici çalışmalar yapılacaktır. Bu program sayesinde birey, farklı bir kültürü dans yoluyla tanırken psiko-motor gelişimine de katkı sağlayacaktır. Bu eğitim sonunda kişinin, dünyanın herhangi bir yerinde Salsa veya Bachata bildiğini iddaa eden biriyle temel düzeyde dans edebilir olması hedeflenmiştir. Programa katılım için eşli olunması veya kadın-erkek sayısı eşitliği şart değildir ancak tercih edilen bir husustur

Gerekli Malzemeler: Hareket etmeye uygun kıyafet, ayakkabı ve öz bakım gereçleri (deodorant, havlu, vb).

 

ELMA KESİLDİĞİNDE NEDEN KARARIR? (12-16 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ (90TL)
PROGRAM ADI Elma kesildiğinde neden kararır?
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Prof.Dr. Şenay ŞANLIER
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 12-16
KONTENJAN 10-20
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER VE ZAMAN Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğrenci Laboratuvarı

21 Haziran 2017 13:00-17:00 (Bir günlük eğitim)

TEL 0232 311 23 23

0232 373 44 12

E-POSTA senay.sanlier@ege.edu.tr
İŞ ADRES Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Bornova-İzmir
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI (gün ve saat belirtiniz, gerekli olursa satır ekleyiniz)
21 Haziran 2017 13:00-17:00  Laboratuvar, uygulama
PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

(İnternet sayfasında görüntülenecektir. Gerektiği kadar içerik eklenebilir.)

 

 

 

Elma, patates, muz gibi bazı meyva ve sebzeler kesildiği zaman havayla temas ederler ve yüzeyleri kararır. Elma, patates ve muz yapılarında polifenol oksidaz enzimini bol miktarda içerirler. Oksijenle temasta enzim aktivitesi gerçekleşir ve enzimatik reaksiyon sonucu kararmaya sebep olur. Elmada polifenol oksidaz enzim aktivitesi tayin edilerek enzimatik reaksiyonların anlaşılması, vücudumuzda ve canlı sistemlerde gerçekleşen enzimatik reaksiyonların temelde anlaşılmasını sağlayacaktır. Elmanın kararması nasıl önlenebilir sorusunun yanıtı yapılacak deneylerle saptanmaya çalışılacaktır.

 

 

 

YAŞAMIN YAPITAŞLARI (7-12 yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ (90 TL)
PROGRAM ADI Yaşamın Yapıtaşları
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Prof.Dr. Şenay ŞANLIER
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü
YAŞ GRUBU (6-18 yaş aralığı) 7-12
KONTENJAN 10-20
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

19 Haziran 2017 13:00-17:00 (1 günlük eğitim)

 

TEL 0232 311 23 23

0232 373 44 12

E-POSTA senay.sanlier@ege.edu.tr
İŞ ADRES Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Bornova-İzmir
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI (gün ve saat belirtiniz, gerekli olursa satır ekleyiniz)
19 Haziran 2017 13:00-17:00 Laboratuvar Uygulama
PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

(İnternet sayfasında görüntülenecektir. Gerektiği kadar içerik eklenebilir.)

Canlıların yapısını oluşturan yaşamımızda önemi olan bileşiklerden enzimler, proteinler, karbohidratlar ve vitaminler hakkında bilgi verilerek sözkonusu moleküllerin sağlık açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak etkinliğin amacını oluşturmaktadır. Tükürükte bulunan α-amilaz enzimi renk reaksiyonuna dayanılarak kalitatif tayin edilecek ve karbohidrat sindirimi hakkında bilgi verilecektir. Vücudumuzun yapıtaşı ve temel besin kaynağımızdan biri proteinlerdir. Proteinlerin kalitatif tayini amacıyla sütte kazain tayini gerçekleştirilecektir. Aminoasitler proteinlerin temel birimleridir. Parmak izi ve önemi anlatılacak ve ninhidrin reaktifi kullanılarak parmak izi çıkarılacaktır. Nişasta polisakkarit yapılı yaşamsal önemi olan bitkilerde depo polisakkarit insan ve hayvanlarda enerji kaynağı olarak kullanılan karbohidrattır. Nişasta ve iyot arasındaki lacivert mavi renk oluşumuna dayalı renk reaksiyonu kullanılarak patateste nişasta tayini yapılacaktır. Antioksidan özelliği kanıtlanmış Cvitamini yaşamsal önemi olan yaşlanmayı önleyen, hastalıklarla mücadeleyi güçlendiren vitaminlerdendir. Limondan 2,6-diklorofenol/indofenol reaktifi kullanılarak renk reaksiyonuna dayalı kalitatif tayin gerçekleştirilecektir.

“Duydum ve unuttum”,

“Gördüm ve hatırladım”,

“Yaparım ve anlarım”

sloganından hareketle yapılacak basit denemelerle çocuklara Fen Bilimlerini sevdirmek, Fen Biliminin yaşamın her alanında olduğunu ve yaşamı kolaylaştırdığını vurgulayarak farkındalık düzeyini artırmak amacıyla etkinlik düzenlenmiştir.

BAŞVURU