(KONTENJAN DOLDU)1. Grup Lego Boost İle Robotumu Tasarlıyorum (8-12 Yaş) – EGEÇEM

(KONTENJAN DOLDU)1. Grup Lego Boost İle Robotumu Tasarlıyorum (8-12 Yaş)

(KONTENJAN DOLDU)1. Grup Lego Boost İle Robotumu Tasarlıyorum (8-12 Yaş)

PROGRAM BİLGİLERİ 
PROGRAM ADI 1.Grup Lego Boost İle Robotumu Tasarlıyorum
PROGRAM KOORDİNATÖRÜNÜN ÜNVANI ADI SOYADI Doç. Dr. Tarık KIŞLA
ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE VE BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
YAŞ GRUBU 8-12
KONTENJAN (max:       min:      ) Max 15  Min 8
PROGRAMIN YAPILACAĞI  YER ve ZAMAN Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi

25-29 Haziran 2018

13:00-17:00

TEL 0 232 373 44 12

0 232 311 31 45

E-POSTA tarikkisla@gmail.com
İŞ ADRES Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI
25-29 Haziran 2018

06-10 Ağustos 2018

13:00-17:00

 

Eğitimin Ege Üniversitesi Eğitim fakültesinde verilmesi planlanmaktadır. Eğitim süresi 5 yarım gün yüz yüze olarak planlanmıştır.
Eğitim süresince, öğrencilerin küçük gruplar (2-4 kişi) halinde Lego Boost setini kullanarak bir robot oluşturacak, temel komutları örneklerle uygulyarak öğrenecek ve robot üzerindeki sensörleri kullanarak kendilerine verilen görevleri gerçekleştireceklerdir.
Eğitime başvuru için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. 8-12 yaş arası tüm çocuklar eğitime katılabilir.

PROGRAM İÇERİĞİNİ AÇIKLAYICI YAZI

 

 

Problem çözme becerisi, geçmişte olduğu gibi 21. yüzyılında önemli becerileri arasındadır. Bireylerde problem çözme becerisi, özellikle küçük yaşlarda verilecek eğitimler ile geliştirilebilir. Günümüzde bu beceriyi geliştirmek için öğrenciler kodlamaya yönlendirilmektedir. Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılma sürecidir. Kodlama süreçleri, bireylere; problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, problem çözme odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırır. Fakat kodlama süreçleri genellikle soyut süreçlerdir. Bu nedenle kodlama süreçlerinin çıktılarının somutlaştırılması amacı ile robotlar işe koşulmaktadır. Bu şekilde kodlama süreçleri daha eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirilmektedir. Eğitimimizde 8-12 yaş arası öğrencilerin Lego Boost setleri kullanarak eğlenceli ve öğretici bir kodlama eğitimi ile problem çözme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

 

Bir cevap yazın